Privacy

HOE IK OMGA MET UW GEGEVENS

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Op deze pagina geven wij aan aan hoe Held & Bloem Producties hiermee om gaat. 

Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

PRIVACY VERKLARING van Held & Bloem Producties


Mei 2018

Identiteit
Held & Bloem producties bestaat uit Joel & Emma de Zwaan.

Bij de KVK staan we als VOF ingeschreven onder nummer 08225931

Zorgvuldige omgang met uw gegevens
Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandelen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inventaris
De volgende gegevens sla ik op: email adres(sen) en onze mailwisseling.

Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop ik uw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van ons werk door een paar keer per jaar een nieuwsbrief te sturen via mailchimp. (via Direct marketing en Social Media Marketing)

Gevoelige informatie

In principe sla ik geen gevoelige informatie op. Daar doen wij niets mee.

Beeldmateriaal

Veel van ons werk bestaat uit foto en film. Dit materiaal staat op onze computer totdat het betreffende project is afgerond. Daarna worden foto's en film verwijderd. Doorgaans is dit na 3 maanden. Beeldmateriaal dat wij online in openbaarheid gebruiken wordt gebruikt in overleg met de betreffende betrokkenen (school/klassen). Drukwerk wordt voor het grootste deel rechtstreeks vanuit de drukker naar school gestuurd. Overtollig drukwerk wordt in sommige gevallen gebruikt als voorbeeldmateriaal voor andere klassen, zodat kinderen kunnen zien waar ze naar toe aan het werken zijn tijdens een workshop. 

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld.

Opslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in mijn email programma, apple Mail.

Mijn compter is beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. 

Aansprakelijkheid
Wij, noch ons bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

Inzage
U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die wij van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie.

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

 

Mijn nieuwsbrieven worden verzonden vanuit Mailchimp.

Hier een link naar hun Privacy Policy.