Doelen

Boeksterren is een multidisciplinaire projectdag voor de bovenbouw van de basisschool. De vakgebieden literatuur, drama en beeldende vorming staan centraal en samenwerking is een belangrijk procesdoel.

Wij zorgen ervoor dat kinderen plezier en betrokkenheid hebben in het maken van een gezamenlijk boek. Hierdoor krijgen ze een positieve associatie met het creƫren van voor hen bestemde literatuur. Dit sluit perfect aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs.

Kerndoel 9 voor het Primair Onderwijs: ‘De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.’

Samenwerken is een belangrijk aspect. We merken dat als kinderen gezamenlijk werken met een gemeenschappelijk doel, ze zichzelf echt kunnen overstijgen in motivatie en samenwerking. Boeksterren wordt daarom ook ingezet met sociaal-emotionele ontwikkeling als doelstelling, bijvoorbeeld als afsluitingsproject van de Kanjertraining.

Leerlingen krijgen gedurende het project Boeksterren inzicht in het proces van het maken van een boek, alsook in verschillende technieken die veel worden gebruikt in de moderne media, zoals photoshoppen, greenscreen fotografie en digitaal drukken.

Doordat Boeksterren een combi is van cultuur, taal en groepsprocessen, kan het gefinancierd worden vanuit de cultuurgelden, maar ook vanuit het potje ‘taalontwikkeling’ of ‘sociaal-emotionele ontwikkeling.’